Què podem fer per tu?

Creiem fermament que tots i cadascun dels elements corporatius que arriben a les mans dels clients finals són la fotografia de cada marca o empresa.

Aquests elements projecten una imatge, una descripció de l’organització i la posicionen en la ment d’aquests consumidors finals, i és per això que són tots importants.

Serveis

Naming — Logotips & Identitat corporativa — Disseny i desenvolupament web — Botigues online — Comunicació global On+Off — Gestió de producció — Direcció d’art de sessions multimèdia — Manteniment web — Xarxes socials — Retolació — Senyalització

Creemos firmemente que todos y cada uno de los elementos corporativos que llegan a las manos del cliente final son la fotografía de cada marca o empresa.

Estos elementos proyectan una imagen, una descripción de la organización y la posicionan en la mente de estos consumidores finales. Es por esto que son todos importantes.

Servicios

Naming — Logotipos & Identidad corporativa — Diseño y desarrollo web — Tiendas online — Comunicación global On+Off — Gestión de producción — Dirección de arte de sesiones multimedia — Mantenimiento web — Redes sociales — Rotulación — Señalética

We firmly believe that each and every one of the corporate elements that reach the hands of customers, are the photography of each brand or company.

These elements project an image, a description of the organization and position it in the minds of end users, and that is why they are all important.

Services

Naming — Branding & Corporate image — Website design & development — E-shops — On/Off Global Communication — Production management — Art direction of multimedia sessions — Web maintenance — Community management — Signage design — Waynding