Hola!
Som
Alucina

¡Hola!
Somos
Alucina

Hi!
We are
Alucina

Oferim serveis integrals de disseny gràfic i comunicació. Des d’una identitat corporativa, una pàgina web o un catàleg fins al més petit detall promocional.

Mirem els projectes des d’un punt de vista global, per poder coordinar el procés comunicatiu dels nostres clients.

Ofrecemos servicios integrales de diseño gráfico y comunicación. Desde una identidad corporativa, una página web o un catálogo hasta el más pequeño detalle promocional.

Miramos los proyectos desde un punto de vista global, para poder coordinar el proceso comunicativo de nuestros clientes.

We offer integrated graphic design and communication services. From a corporate identity, a website or a catalog to the smallest promotional detail.

We look at projects from a global perspective, in order to coordinate the communication process of our customers.

Alucinamandarinas disseny gràfic i comunicació

L’Alba neix de la imatge, la creativitat i l’estètica.

Defensora de l’ordre natural dels elements, i del concepte i la raó darrere de tot disseny. Sempre a la recerca de la perfecció gràfica i visual.

Alba nace de la imagen, la creatividad y la estética.

Defensora del orden natural de los elementos, y del concepto y la razón detrás de todo diseño. Siempre en busca de la perfección gráfica y visual.

Alba is born from the image, the creativity and the aesthetics.

She defends the natural order of the elements, and the concept and reason behind design. She is always looking for the graphic and visual perfection.

L’Isma neix de la publicitat i és un buscador de conceptes.

Defensor dels treballs reticulats i del bon ús tipogràfic. Sempre busca l’estètica i l’efectivitat comunicativa. 

Isma nace de la publicidad y es un buscador de conceptos.

Defensor de los trabajos reticulados y del buen uso tipográfico. Siempre busca la estética y la efectividad comunicativa.

Isma is born from advertising and concept hunting.

He defends the grid on every work and a good typography use. Always looking for the aesthetics and communication effectiveness.