Alucinamandarinas estudi de disseny gràfic i comunicació

L’Alba Tenas neix de la imatge, la creativitat i l’estètica.
Defensora de l’ordre natural dels elements, i del concepte i la raó darrere de tot disseny. Sempre està a la recerca de la perfecció gràfica i visual. En la seva bossa mai hi falta una càmera, una boina ni el gran Eddie Vedder.

Alba Tenas is born from the image, the creativity and the aesthetics.
She defends the natural order of the elements, and the concept and reason behind design. She is always looking for the graphic and visual perfection. Inside her bag you’ll always find a camera, une béret and the great Eddie Vedder.

web / albatenas.net
instagram / albatenas
facebook / alba.tenas
linkedin / Alba Tenas

L’Isma neix de la publicitat i és un buscador de conceptes.
En fer-se gran va explorar pels camins del disseny gràfic, on es va sentir còmode i hi va madurar. Defensor dels treballs reticulats i del bon ús tipogràfic. Sempre busca l’estètica i l’efectivitat comunicativa. Al seu iTunes mai falten els Strokes, els Cure o Bad Religion.

Isma Latasa is born from advertising and concept hunting.
Over the years he explored the routes of graphic design, he felt comfortable and grew up in it. He defends the grid on every work and a good typography use. Always looking for the aesthetics and communication effectiveness. On his iTunes lists you’ll always find The Strokes, the Cure or Bad Religion

web / ismalatasa.net
instagram / ismalatasa
linkedin / Isma Latasa