[CAT]

Alucinamandarinas som un petit gran taller d’idees. Oferim serveis integrals de disseny gràfic i comunicació. Des d’una identitat corporativa, una pàgina web o un catàleg fins al més petit detall promocional. Mirem els projectes des d’un punt de vista global, per poder coordinar el procés comunicatiu dels nostres clients.

Creiem fermament que tots i cadascun dels elements corporatius que arriben a les mans dels clients finals són la fotografia de cada marca o empresa. Aquests elements projecten una imatge, una descripció de l’organització i la posicionen en la ment d’aquests consumidors finals, i és per això que són tots importants.

Partim de la recerca d’un concepte, i el desenvolupem gràficament. Apliquem una acurada reticulació i un bon us tipogràfic. I si el projecte ho permet, ens agrada deixar la porta oberta a petits treballs manuals, artesanals, per fer, de cada peça, una obra única.

[ENG]

Alucinamandarinas is a little big lab of ideas. We offer integrated graphic design and communication services. From a corporate identity, a website or a catalog to the smallest promotional detail. We look at projects from a global perspective, in order to coordinate the communication process of our customers. We love to get ourselves involved with deep enthusiasm in every single project.

We firmly believe that each and every one of the corporate elements that reach the hands of customers, are the photography of each brand or company. These elements project an image, a description of the organization and position it in the minds of end users, and that is why they are all important.

We start from the search of a concept, and we develop it graphically. We apply a careful layouts and a good use of typography. And if the project allows it, we love to leave the door open to small crafts, to make each piece a unique work.